Browsing All posts tagged under »Kurt Sjöström«

Nostalgi-eller?

mars 15, 2012 av

2

Kritik! – Möjligheter och begränsningar Det har gått mer än 30 år sedan urklippet av nedanstående artikeln skrevs i Ståndpunkten. Anledningen var den bristande interna diskussionen kring utvecklingen av verksamheterna och det hierarkiska tänkandet som präglade utvecklingsarbetet i den dåvarande Socialförvaltningen i Malmö. Artikeln måste också ses mot bakgrunden av det pågående arbetet med den […]